Islam Sebelum Zaman Modern (1258–18xx century)

Islam Sebelum Zaman Modern Dalam skolastik, Ibn Taymiyya (1263-1328) cemas berkaitan dengan kejujuran Islam dan juga berusaha untuk menciptakan ajaran doktrinal untuk menghilangkan racun Islam dari...